het aantrekken van een vest

  

benodigdheden
stoel om op te zitten;
vest om aan te trekken;
energie om rechtop te zitten;
wilskracht;
temperatuur rond het vriespunt.

aantal handelingen
ongeveer 35

geschikt voor
hulpbehoevenden

benodigde tijd
naar behoefte

volgorde van de handelingen

a) vanuit liggende positie

1. je oprichten
Draai je vanaf je rug op je linker of rechterzij (afhankelijk van waar het vest ligt). Trek je lichaam iets samen door je knieën in de richting van je borst te brengen. Plaats je bovenste hand op het bed voor steun. Voel de ondergrond waarop je steunt. Duw jezelf dan lichtjes omhoog zodat je je andere elleboog kunt buigen en onder je lichaam kunt plaatsen.
Adem dan in en richt jezelf op op de uitademing. Je zit nu rechtop in bed.

2. uitreiken en positie aanpassen
Bepaal waar het vest ligt en draai je bovenlichaam in die richting. Reik dan je hand uit en probeer het vest te pakken. Als dat niet lukt omdat je er te ver van verwijderd bent, breng dan je arm dan terug, plaats beide handen naast je bekken en schuif jezelf in de richting van het vest. Dit doe je door je iets af te duwen van het bed en je bekken een klein stukje te verplaatsen. Het aantal keer verplaatsen bepaal je zelf.

3. vest pakken
Als je de juiste afstand bepaalt hebt, reik je weer je hand uit, voel dan de wol van het vest, krom je vingers en muis van de duim zodat je hand de vorm aanneemt van een klauw en pak een willekeurig deel van het vest beet. Als je voelt dat je het vast hebt, trek het dan langzaam naar je toe. Doe dit vooral langzaam om het vest niet onderweg te verliezen. Uiteindelijk heb je het vest op schoot.
Let op dat je de positie ten opzichte van het vest vasthoudt. Mocht dit niet lukken, ga dan even liggen – volg dezelfde weg terug als in 1. – en probeer later opnieuw.

4. armen in de mouwen
mouw 1 Pak met beide handen het vest beet en draai het om om de opening van de mouw te vinden. Als je deze gevonden hebt houdt je het vest in de linkerhand, til het dan op en houdt het een stuk van je af. Is dit te zwaar dan leg je het even terug in de schoot.
Breng dan je rechterhand omhoog in de richting van de opening van de mouw, steek je hand er in en schuif de arm door de mouw naar het andere uiteinde.

mouw 2 Buig je rechterarm, pak met je rechterhand het vest vast ter hoogte van het revers, buig dan je bovenlichaam naar voren, breng met je rechterhand het vest aan de rechterkant van je lichaam en sla het in de richting van de linkerkant van je lichaam. Dit doe je door je rechterschouder iets omhoog te trekken. Je rechterkant is nu bedekt.
Buig nu je linkerarm en draai de arm vanuit de schouderkop – de schouder beweegt naar voren waardoor de onderarm naar achter beweegt – en breng je linkerarm in de richting van het vest.
Als je de wol van het vest voelt, tast dan met je vingers af waar de opening zit van de linkermouw. Het is mogelijk dat je je bovenlichaam flink naar voren moet buigen om de opening te vinden. Heb je die gevonden, steek dan je linkerhand in de opening en schuif je arm door de mouw totdat je bij het uiteinde bent.

5. vest aantrekken
Het volgende deel vereist enige oefening. Breng je linkerschouder vanuit de rug omhoog zodat de arm met de mouw van het vest ook omhoog komt. Blijf in deze houding zitten. Reik dan met je rechterhand naar de revers aan de linkerkant. Maak weer een klauw van je hand door de muis en je vingers te krommen en naar elkaar toe te brengen en pak de revers beet. Kom je er niet bij, buig dan je bovenlichaam nog iets of breng je linkerschouder meer omhoog. Als je de revers beet hebt trek je de linkerkant van het vest over je linkerschouder. Je hebt het vest nu om je schouders hangen.

6. vest dichtknopen/dichtritsen
Breng nu je beide handen naar de voorkant van het vest, buig je hoofd en kijk naar de knoopsgaten of rits. Bij een rits: pak met beide handen de onderkant van het vest beet, klauw je handen en pak met de vingers de onderkant van de rits. Duw nu het palletje in het schuifje, houdt met je rechterhand de onderkant vast en rits met de linkerhand de rits dicht tot hoever je wenst. Bij knopen: pak met de vingers van je linkerhand een knoop beet en met de vingers van je rechterhand het knoopsgat. Breng het vest iets van je af, duw met je rechterduim het knoopsgat iets open, steek je middelvinger bij je duim in het knoopsgat, breng de knoop naar het knoopsgat. Pak dan met je rechterduim en -middelvinger de knoop beet en trek hem door het knoopsgat. Herhaal dit met alle knopen of naar behoefte. Het vest is nu aangetrokken en in staat om je lichaam te verwarmen.

b) vanuit zittende positie

Sla deel 1 uit A) over.

[ ak ]